Missie

E-Quale ziet haar opdrachtgever niet als klant
maar als partner.
LEES MEER

Waarde

E-Quale hecht veel waarde aan een goede relatie met haar partners. In de afgelopen 20 jaar is onze organisatie in staat gebleken een gedegen bestand op te bouwen. Dit is slechts mogelijk indien er sprake is van wederzijds begrip en vertrouwen. Om dit te kunnen realiseren is het van essentieel belang je partners maximaal inzicht te geven in je manier van werken. Hier ligt transparantie over de inzet in casu de middelen en de met zorg gekozen professional aan ten grondslag. E-Quale houdt niet van verborgen agenda’s en bij ons geldt altijd; afspraak = afspraak!

Duurzaam relatie

Binnen e-Quale streven wij naar een langdurige relatie met onze partners en medewerkers opdat alle opgedane kennis en ervaring binnen onze organisatie beschikbaar is en blijft. Op deze manier handhaven we al bijna 20 jaar een reputatie als dé autoriteit op het gebied van tijdelijke inzet van vast – en flexibel personeel binnen het MKB maar ook binnen complexe enterprise omgevingen. Door onze expertise en ervaring te combineren wordt e-Quale erkend als een partner die in staat blijkt opdrachten/projecten succesvol af te ronden waarbij verspilling van zaken die geen waarde toevoegen zoveel als mogelijk worden geëlimineerd.

Wanneer e-quale?

U bent opzoek naar ontwikkelcapaciteit voor uw Python project(en) ?
Dan kunnen we gezamenlijk bepalen welke vorm van dienstverlening
het beste past bij uw situatie.